(B grade) lpm sandy soup bowl (3color)

9,000원 28,000원
기본 할인19,000원
.
선택하세요.
선택하세요.
Pale pink
Custard
Foggy blue
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 

 

 

 

 

 

 

 

(B grade) lpm sandy soup bowl (3color)

 

 

-정상품 대비 테두리림 컬러가 진하거나 흐림

 

-유약컬러 뭉치거나 톤 일정하지 않음 

 

-제작과정 중 접시 뒷면 굽 바닥면이 고르지 않음 

 

 

 

 

스프볼 입구지름10cm

전체지름(손잡이포함) 15cm

높이5.4cm

 

 

 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

Pale pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foggy blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B grade) lpm sandy soup bowl (3color)

9,000원 28,000원
추가 금액
.
선택하세요.
선택하세요.
Pale pink
Custard
Foggy blue
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img