(B grade) lpm sandy plate (3color/stamp)

*Only members

 

(B grade) lpm sandy plate (3color/stamp)

 

-모티브 프린팅 흐리고 점박이 너무 많거나 흐림

 

-정상품 대비 테두리 컬러림 일정하지 않거나 톤 밝고 흐림, 

 

-제작과정 중 생긴 접시 기스, 접시 뒷면 굽 바닥면이 고르지 않음 

 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

Pale pink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foggy blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img