1970s vintage Homer Laughlin dessert plate

*Only members

 

 

 

 

 

 

 

1970s vintage Homer Laughlin dessert plate

 

 

-부분변색과 오염, 테두리 유약 까짐

 

 

지름15cm

 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*변색과 오염, 유약 까짐이 보여지는 컨디션입니다.

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img