1960s vintage fruits glass cup

0원
기본 할인0원
컵입구지름6cm, 높이11cm
.
선택하세요.
선택하세요.
cherry (품절)
blueberry (품절)
raspberry (품절)
수량
품절된 상품입니다.

 

 

 

1960s vintage fruits glass cup

 

 

1960년대 네덜란드에서 생산된 빈티지 글래스입니다.

아주 가벼운 유리소재로 만들어진 컵에

섬세하게 표현된 싱그러운 과일이 프린트된 

글래스컵으로, 테이블의 경쾌한 분위기를 위한

주스잔으로 사용하기에 적합합니다.

 

 

컵입구지름6cm, 높이11cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cherry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blueberry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raspberry

 

 

1960s vintage fruits glass cup

0원
추가 금액
.
선택하세요.
선택하세요.
cherry (품절)
blueberry (품절)
raspberry (품절)
수량
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img