(B grade) lpm Sandy Plate (Cocoa)

세일 카테고리 회원에 한해 구입 가능
지름21cm, 높이2.3cm

(B grade) lpm Sandy Plate (Cocoa)

 

 

 

-테두리 컬러림 붓자국 & 제작 중 생긴 부분적인 얼룩

 

- 제품마다 흐리거나 진한 테두리 림 컬러톤 차이

 

 

 

지름21cm, 높이2.3cm

 

 

 

*세일제품 12월 둘째주 순차발송 

 

*세일제품 교환/환불 불가

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img