1970s Danish mid-century wall lamp

세일 카테고리 회원에 한해 구입 가능
램프 쉐이드 지름 34cm,
램프 높이 26cm
최대 너비55cm

 

 

 

1970s Danish mid-century wall lamp

 

 

(E14, 40W / 전구 미포함)

 

 

램프 쉐이드 지름 34cm,

램프 높이 26cm

최대 너비55cm

 

 

comment :

 

정상 제품, 스위치 연결 부분 전선 교체되어 전선 컬러 다름

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*전선 교체된 흔적이 있으나 정상 작동하는 제품입니다.

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img